Därför ska du välja ekokapslar

Konventionella rengöringsmedel innehåller vanligtvis mer än 90% vatten. Genom att utesluta vattnet och inkapsla ingredienserna i en helt vattenlöslig PVA-OH-film så minimerar vi rengöringsmedlens miljöpåverkan samtidigt som avfallet, koldioxidutsläppen och kostnaderna minimeras genom mindre och färre transporter. Våra ekokapslar marknadsförs och säljs under två varumärken – Colibri för hushållssidan och PROFIMAX för den professionella städbranschen.

Miljövänliga
ingredienser

Alla våra miljövänliga rengöringsmedel tillverkas av hållbara och biologiskt nedbrytbara ingredienser med låg miljöpåverkan.

Mindre
avfall

Den lilla storleken på våra ekokapslar gör det möjligt att minimera material som används för förpackning, vilket leder till en avsevärd minskning av förpackningsavfall.

Återanvänd
sprayflaskor

Våra ekokapslar kan användas i alla sprayflaskor. Ge dina gamla flaskor en andra chans och överge de omoderna engångsprodukterna.

Lätta & säkra
att använda

Användaren kommer inte i kontakt med innehållet i ekokapslarna. Ekokapslarna ska inte klippas upp eller öppnas på annat sätt, en kapsel innehåller den korrekta doseringen för en 750 ml flaska.

Mindre
klimatpåverkan

Vårt ”bara tillsätt vatten” ekokapselsystem bidrar också till att minska koldioxidavtrycket i samband med transport, distribution, återvinning och vattenhantering, vilket resulterar i väldigt miljövänliga produkter.

Var med och påverka till mindre plast på land och i haven

Med ECO-Capsules återanvänder du din flaska – “flaska för livet” – gjord av återvunnen plast. Du får inte bara ett perfekt städresultat utan du är också med och hjälper till med att reducera plastanvändningen och nedskräpningen på vår planet.

Hjälp till att minska koldioxidutsläppen

Med ECO-Capsules bidrar du inte bara med att reducera plastanvändningen avsevärt utan det har också en väldigt positiv effekt genom att samtidigt undvika den miljöpåverkan av koldioxid (CO2) som stora transporter av skrymmande färdig-att-använda städprodukter från fabrik till butik och från butik till hemmet bidrar till.

Hur fungerar det?

Wolf Formulations Ltd har utvecklat ett brett sortiment av innovativa gröna rengöringsprodukter i formen av vattenlösliga ekokapslar. De koncentrerade ekokapslarna har samma rengöringseffekt som traditionella rengöringsprodukter. Vårt sortiment av gröna rengöringsmedel har utvecklats för att erbjuda kompletta rengöringslösningar för hushåll och professionellt bruk. Genom att återanvända flaskan, och fylla på med ekokapslar så hjälper du till med att minska svinnet av plastflaskor.

En flaska för livet

steg1-opt

1. Släpp i

steg2-opt

2. Tillsätt vatten

steg3-opt

3. Skaka

steg4-opt

4. Använd