Köpvillkor – Företag

Dessa vid var tid gällande köpvillkor för företag gäller varje gång en företagskund (nedan kallad ”kunden”) beställer varor från Eco Capsules Nordic AB (559151-1372) på Eco Capsules Nordic AB:s hemsida. Genom att beställa accepterar kunden dessa villkor.

1. Betalning
2. Säkerhet
3. Äganderättsförbehåll
4. Leveransinformation och leveranstid
5. Frakt
6. Ansvar för transport
7. Outlöst beställning
8. Återköp
9. Produktgaranti
10. Felskrivningar mm
11. Reklamationer
12. Force Majeure
13. Vår behandling av personuppgifter
14. Ändring av avtalsvillkoren
15. Tvist och lagval
16. Kontakt

 

1. Betalning

Priserna anges i svenska kronor exklusive moms. Det finns möjlighet att på Eco Capsules Nordic AB:s hemsida även se priserna inklusive moms genom att ändra inställningarna.

Vi erbjuder följande betalsätt:

Klarna Checkout

Klarna Checkout erbjuder en mängd olika betalningssätt. Du kan läsa mer om detta på www.klarna.com

 

2. Säkerhet

Överföringar mellan kund och Eco Capsules Nordic AB, samt mellan Eco Capsules Nordic AB och Klarna krypteras med SSL. SSL står för Secure Socket Layer och innebär att kortinformationen skickas via en säker förbindelse, innebärande att ingen obehörig kan se kundens kortinformation. Eco Capsules Nordic AB hanterar eller lagrar aldrig dina kortuppgifter.

 

3. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Eco Capsules Nordic AB:s egendom till dess att full betalning har erlagts.

 

4. Leveransinformation och leveranstid

Våra leveranssätt

Vid företagsbeställningar skickas varorna som brev, paket eller Företagspaket normalt inom 2-5-dagar.

Avvikelser

Det kan finnas tillfällen när vi inte skickar en beställning enligt ovan, till exempel när en vara är tillfälligt slut.

Leveranstid

Besök PostNords hemsida för att se eller beräkna leveranstider.

 

5. Frakt

Frakt från 48 kr (exkl. moms) och uppåt beroende på valt leveranssätt. Fraktfria leveranser gäller vid beställningar av varor från 500 kr och mer.

 

6. Ansvar för transport

Vid transport från Eco Capsules Nordic AB till kunden är Eco Capsules Nordic AB ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Vid transport från kunden till Eco Capsules Nordic AB är kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten, om inte annat särskilt anges i dessa villkor.

 

7. Outlöst beställning

Om Eco Capsules Nordic AB får tillbaka paket som inte lösts ut från utlämningsstället förbehåller sig Eco Capsules Nordic AB rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur.

 

8. Återköp

Eco Capsules Nordic AB accepterar återköp inom 15 dagar från den dag då varan levererats till kunden.

Vill kunden utnyttja möjligheten till återköp ska kunden inom 15 dagar från den dag då varan har levererats till kunden kontakta Eco Capsules Nordic AB:s kundtjänst och meddela faktura- och kundnummer samt eventuellt andra uppgifter som kan behövas för återköpet samt sända tillbaka varan till Eco Capsules Nordic AB.

Rätten till återköp gäller endast vara som är i oförändrat skick när den returneras. Alla tillbehör som kunden tog emot tillsammans med varan ska inkluderas i returförsändelsen. Originalförpackningen får inte ha brutits eller på annat sätt skadats. För förbrukningsprodukter, exempelvis men inte begränsat till, städprodukter och tillbehör krävs att plombering, skyddsplast och dylikt inte får vara bruten.

Vi rekommenderar att du sparar emballaget att skicka tillbaka varan i.Till returförsändelsen ska bifogas information så att det tydligt framgår att returen kommer från kunden och vilken beställning som avses. Detta kan ske genom att kunden returnerar varan tillsammans med fakturan eller en kopia av denna.

Returadressen för återsändande är:

Eco Capsules Nordic AB
Geijersgatan 34b
SE-752 26 Uppsala
Sverige

Eco Capsules Nordic AB kan enbart ta emot returnerade försändelser som skickas som brev eller paket via posten.

Vid utnyttjande av möjligheten till återköp bekostar kunden själv returfrakten. Om varan försvinner eller skadas under returen är det kunden som ansvarar för förlusten eller skadan.

Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi tagit emot den returnerade varan förutsatt att villkoren för återköp är uppfyllda. Vid kortbetalning kommer återbetalningen att ske till det kort med vilket kunden genomfört köpet. I övriga fall kommer vår kundtjänst att kontakta kunden för kontouppgifter till det konto kunden vill att Eco Capsules Nordic AB skall återbetala pengarna till.

 

9.  Produktgaranti

Om produkten ej fungerar på avsett sätt garanterar Eco Capsules Nordic AB utbyte till ny produkt inom 6 månader från köpdatum.

 

10. Felskrivningar m.m.

Eco Capsules Nordic AB reserverar sig för eventuella felskrivningar på Eco Capsules Nordic AB:s hemsida. Bilderna på varorna avser att illustrera varorna, men återger inte nödvändigtvis varornas exakta utseende eller beskaffenhet. Eco Capsules Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra samtlig information, inklusive men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.
Eco Capsules Nordic AB reserverar sig för slutförsäljning och förändringar i produktsortimentet.

 

11. Reklamationer

Kunden måste kontrollera alla varor vid ankomst för att verifiera att de är felfria och att rätt varor har levererats.

Om kunden vill göra gällande påföljder avseende ett fel i varan, felleverans eller transportskada ska kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen ska ske genom att kunden kontaktar kundtjänst och uppger order- och fakturanummer samt orsak till reklamationen så att Eco Capsules Nordic AB kan ta ställning till reklamationen. Reklamationen måste ske senast 14 dagar efter det att varorna har kommit kunden tillhanda. Om reklamation inte sker inom denna tid har kunden inte någon rätt att göra gällande fel enligt ovan mot Eco Capsules Nordic AB.

Om en vara är felaktig sker transportkostnaderna för eventuell returfrakt och ersättningsleverans utan kostnad för kunden.

 

12. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

 

13. Vår behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du besöker vår hemsida eller köper våra produkter kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig eller av våra samarbetspartners i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår integritetsspolicy.

Du kan komma att bli kontaktad av oss eller någon av våra samarbetspartners i marknadsföringssyfte efter att du handlat hos oss. Kontakt kan komma att ske via e-post, SMS, postutskick eller på andra sätt.

För närmare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs mer i vår Integritetsspolicy.

 

14. Ändring av avtalsvillkoren

Eco Capsules Nordic AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. De villkor som anges på Eco Capsules Nordic AB:s hemsida när kunden beställer från Eco Capsules Nordic AB gäller för den aktuella beställningen.

 

15. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

16. Kontakt

Eco Capsules Nordic AB är registrerat med säte i Uppsala.

Org. nr 559151-1372
Momsregistreringsnummer: SE559151137201
Adress: Geijersgatan 34b
752 26 Uppsala
SVERIGE
Växel: 018-511711
Telefontider: 10:00-15:00

Epost: info@ecocapsules.se
För kontakt hänvisas till Eco Capsules Nordic AB:s kundtjänst.