Vårt team

IMG_0376

Kent Mattsson
Grundare och huvudägare

Kent har mer än 30 års kommersiell erfarenhet inom Svensk och Nordisk detaljhandel samt marknadsföring av stora internationella företags representation i Norden. Framförallt via företagsledande befattningar och delägande i Nordens största företag för bilrelaterade rengörings- och underhålls produkter. Kent och företagets vision är att kunna erbjuda både konsumenter och yrkesanvändare miljösmarta alternativ till konventionella/traditionella rengöringsprodukter utan avkall på prestanda och kvalitet.