Vårt team

IMG_0376

Kent Mattsson
Grundare och huvudägare

Kent har mer än 30 års kommersiell erfarenhet inom Svensk och Nordisk detaljhandel samt marknadsföring av stora internationella företags representation i Norden. Framförallt via företagsledande befattningar och delägande i Nordens största företag för bilrelaterade rengörings- och underhålls produkter. Kent och företagets vision är att kunna erbjuda både konsumenter och yrkesanvändare miljösmarta alternativ till konventionella/traditionella rengöringsprodukter utan avkall på prestanda och kvalitet.

Anders Gustafsson
Country Manager

Anders startade på Eco Capsules Nordic AB i april 2019 och ansvarar för företagets försäljning, marknadsföring samt kontakt med leverantörer och återförsäljare. Anders har 25 års gedigen kommersiell erfarenhet inom FMCG och Svensk detaljhandel, primärt från stora internationella företag och varumärken där han innehaft chefspositioner för bl.a. Strategisk Marknadsanalys, Key Accounts samt Försäljningschef med operativt samt strategiskt ansvar.